Hur sker montering?

Hur sker montering?

 • Fogens betydelse

  När man lägger marksten och/ eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogsanden har som funktion att låsa markbeläggningen och reducera ogräs i fogarna. En välfylld fog mellan stenarna är dock inte bara viktig ur estetiskt hänseende, utan har också viktiga tekniska funktioner.

  När en yta, belagd med marksten eller plattor, utsätts för belastning sker kraftöverföringen mellan stenarna via fogen. Det är därför viktigt att fogen är väl fylld med fogsand så kraftöverföringen sker på rätt sätt. Är fogen inte tillräckligt fylld eller för smal finns risk att stenarna stöter mot varandra vilket kan resultera i att kantskador uppstår på stenarna.

  En allt för bred fog, som inte är stabiliserad med ett välgjort underarbete samt kantsäkring, kan medföra att kraftöverföringen sker på ett felaktigt sätt. Vi rekommenderar därför 3 mm fog för marksten och plattor.

  När ni lagt er yta och fogat den kan ni med fördel låta överskottet av fogsanden ligga kvar på ytan under en tid så ser väder och vind till att den rinner ner i fogarna allt eftersom. Fogarna kan också behöva återfyllas efter tid för att behålla sin viktiga funktion. Benders erbjuder tre olika sorters fogsand och i flera olika färger, se Fogsand, Lithomex Easy och Danfogsand.

 • Jag funderar på att byta mitt tak själv. Var kan jag få information om hur man gör?

  Du hittar kompletta monteringsanvisningar på produktsidan för respektive takpanna. Även monteringsanvisning och produktinformation för enskilda taktillbehör, t ex nock- och valmtätningsrulle, ventilationshuv eller snörasskydd finns att se där. Du kan även finna dem under Dokument.

 • Hur mycket behöver takpannor fästas i underlagstaket?

  De båda yttre pannraderna runt hela taket samt pannor kring genomföringar, takfönster, skorstenar etc skall alltid fästas. Använd Benders rostfria spik, skruv eller clips. Vid väderutsatta lägen rekommenderas att använda clips även till Palema. Benders Exklusiv kan endast fästas med clips.

  Vid taklutningar över 45° skall en tätare fastsättning utföras (var 5:e panna). Vid brantare taklutning än 55° och i väderutsatta lägen skall samtliga takpannor fästas.

 • Hur räknar jag ut taklutningen?

  1) Mät ut en 100 cm vågrät sträcka på husets gavel
  2) Mät sedan det vinkelräta avståndet i cm från sträckans ändpunkter upp till taket, se bild 1.
  3) Minska det största talet (A) med det minsta (B). T. ex. 157-112 = 45 cm, vilket anger hur mycket taket höjer sig per meter.
  4) Se därefter i tabell 1 för att få fram gradtalet. I vårt exempel får vi en höjning på 45 cm vilket blir 24° taklutning.