Bender Katedral

Flera möjligheter

Katedral har samma utseende och användningsområde som våra Släta plattor men med ett präglat biskopsmössemönster. Med enkla medel kapar man de urfasade spåren och får fyra stycken Biskopsmössor som passar vår kvartsplatta 175x175x60 mm. Kapar man i stället bort hörnen så kan man lägga dit en smågatsten eller en Bas 105x105x60 mm. Väljer man att låta den vara i sitt ursprungligt utförande så blir resultatet en lika spännande och iögonfallande plattyta.

Färg

  • Grå

Dränerande marksten för klimatet

Pågående klimatförändringar skapar utmaningar för ett samhälle i utveckling. Genom att bygga dränerande markstensbeläggningar minskar vi risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet, samtidigt som vi gör miljön en stor tjänst.

Läs mer