• Så funkar det!

 • Ytbehandlingar

  Vilka egenskaper har de olika ytbehandlingarna? En obehandlad takpanna är tillverkad av genomfärgad betong. Färgtillsatsen består av järnoxid. Pannan har en rå betongyta och ger ett robust intryck. En obehandlad panna får ofta en naturlig kalkutfällning på

 • Hurskerleveransen

  Hur sker leveransen av era produkter? Våra vanligaste produkter t ex Palema Tegelröd och Labyrint Antik Grå lagerhålls av våra återförsäljare och levereras från eller kan hämtas på bygghandeln. Beställningsvaror från Benders egna

 • Räkna ut taklutning

  Hur räknar jag ut taklutningen? 1) Mät ut en 100 cm vågrät sträcka på husets gavel 2) Mät sedan det vinkelräta avståndet i cm från sträckans ändpunkter upp till taket, se bild 1. 3) Minska det största talet (A) med det minsta (B).

 • Behöver jag göra några urtag i pannan?

  Behöver jag göra några urtag i pannan? Nej – till skillnad från andra infästningssystem behövs inte några urtag i pannan göras för att garantier skall kvarstå.

 • Fästa takpannor

  Hur mycket behöver takpannor fästas i underlagstaket? De båda yttre pannraderna runt hela taket samt pannor kring genomföringar, takfönster, skorstenar etc skall alltid fästas. Använd Benders rostfria spik, skruv eller clips. Vid väderutsatta lägen rekommenderas

 • Hur sköter jag min markbeläggning?

  Hur sköter jag min markbeläggning? För skötselinstruktion se Skötsel marksten och plattor.

 • Kan jag använda salt på min markbeläggning?

  Kan jag använda salt på min markbeläggning? Benders rekommenderar inte saltning då frätskador på betongytan kan uppstå med porösare och skörare stenar/plattor som följd. Vi rekommenderar Stenflis som ni hittar i vårt sortiment. För vidare

 • Hur och var köper jag?

 • Betong/Lera

  Skall jag välja pannor av betong eller lera? Tegel är en naturprodukt som använts i 3000 år. Det är ett bra miljöval och består endast av lera. Även betong är en ren naturprodukt som består av vatten, sand och cement. Ytbehandling är vattenbaserad

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 Nästa