• 4kN respektive 20kN

  4kN respektive 20kN 4kN respektive 20kN L-stöd medför att den horisontella markytan i höjd med L-stödets murkrön kan belastas med 4 kN/m2 respektive 20kN/m2. I praktiken innebär detta att marken ovan ett 4kN L-stöd endast kan belastas av snö och personlaster.

 • Lithomex Easy stelnar inte

  Lithomex Easy stelnar inte. Vad kan det bero på? När man lägger marksten och/ eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogen mellan stenarna är inte bara viktig ur estetiskt hänseende, utan har också flera viktiga tekniska

 • Jag bor längs i ett snörikt område – kan jag montera med Sunlight?

  Jag bor längs i ett snörikt område – kan jag montera med Sunlight? Självklart – beroende på vart Sunlight skall installeras så påverkas antalet infästningspannor som används. För mer info se vår monteringsanvisning (PDF-dokument, 523 kB).

 • På vilket avstånd sitter Sunlight infästningspannor?

  På vilket avstånd sitter Sunlight infästningspannor? Det beror på vad ditt tak har för förutsättningar – se mer i vår monteringsanvisning (PDF-dokument, 523 kB).

 • GarantiTak

  Vad är det för garanti på takpannor Benders Sverige AB ansvarar under tio år för hållfasthet, vattentäthet och frostbeständighet. Genom att använda våra original tillbehör och montera taket efter gällande anvisningar och regler kan vi

 • Snörasskydd

  Hur många snöglidkrokar går det åt? Använd NOMO Kalkylator för detta. Här får du hjälp med att beräkna åtgång och du får också ett förslag till läggningsmönster.

 • Hur sköter jag min markbeläggning?

  Hur sköter jag min markbeläggning? För skötselinstruktion se Skötsel marksten och plattor.

 • Fogens betydelse

  Fogens betydelse När man lägger marksten och/ eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogsanden har som funktion att låsa markbeläggningen och reducera ogräs i fogarna. En välfylld fog mellan stenarna är dock inte bara

 • Hur och var köper jag?

 • Hur sker montering?

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 Nästa