Weber lämnar över försäljningen av Leca® Block till Benders Sverige AB

2023-04-05

Sedan några år har Benders Sverige AB tillverkat Leca® Block åt Saint-Gobain Sweden AB, Weber. Nu tar Benders Sverige AB även över försäljningen av blocken på den svenska marknaden.

De senaste åren har Benders Sverige AB tillverkat Leca® Block åt Weber, ett strategiskt samarbete som kombinerat Leca Sverige AB:s kunskap kring produktion av Leca® Lättklinker och Webers tekniska kunnande inom murat byggande med Benders Sveriges AB:s produktions- och logistik-kapacitet. Från och med den 17 april kommer Benders Sverige AB även att ansvara för försäljning och distribution av Leca® Block (inklusive ISO-block) på den svenska marknaden. Weber avslutar sin försäljning av block den 14 april, ett led i att renodla och fokusera på sin kärnverksamhet puts och murbruk.

Tillsammans med Leca Sverige AB skapar Benders Sverige AB förutsättningar för att fortsatt utveckla sortimentet under varumärket Leca® genom fokus på logistik, tillverkning och miljö tillsammans med Webers väl inarbetade systemlösningar inom murbruk och fasad, för att säkerställa behovet av tillhörande kategorier inom Sveriges byggindustri.

”Med vår kunskap och erfarenhet inom produktion och den omfattande logistiska verksamhet som vi byggt upp, med bl.a. järnvägstransporter kan vi på ett hållbart sätt förse marknaden med våra produkter”, säger Mats Jakobsson, VD Benders Sverige AB. ”Vi är övertygade om att Benders Sverige AB kan tillföra värde i detta samarbete och utveckla marknaden för Leca® Block

Produkter kommer att lagerföras på Benders Sverige AB:s anläggningar i Braås, Bålsta, Uddevalla, Umeå och Åstorp. Benders Sverige AB kommer även att marknadsföra ISO block, producerade i Norge.

För ytterligare information:

Mats Jakobsson, Benders Sverige AB. Tel: 0701 68 71 10. E-post: mats.jakobsson@benders.se
Stefan Kvist, Benders Sverige AB. Tel: 0701 68 71 16. E-post: stefan.kvist@benders.se
Milan Lukic, Saint-Gobain Sweden AB/Weber. Tel: 0731 56 37 57. E-post: milan.lukic@weber.se
Magnus Leidhammar, Saint-Gobain Sweden AB/Weber. Tel: 0708 55 52 39. E-post: magnus.leidhammar@weber.se
Ola Andersson, Leca Sverige AB. Tel: 0708 55 51 77. E-post: ola.andersson@leca.se

Benderskoncernen är en av Sveriges ledande tillverkare av byggprodukter för Tak, Mark, Natursten, Infrastruktur, Grund, Murblock och VA-system. Produktionsenheter finns på 23 platser i Sverige och över 1 000 anställda arbetar på företaget. www.benders.se

Weber utvecklar, tillverkar, säljer produkter och system för bygg och anläggning inom mur-och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB. www.se.weber

Leca Sverige AB bedriver företrädesvis handel av lös-Leca® till Infrastrukturprojekt och industriella kunder. Leca ingår i den franska Saint-Gobain. Saint-Gobain Sweden ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med mer än 179 000 anställda.