Sicura – Benders nya trafiksäkra möbelserie

Benders lanserar en ny trafiksäker och klimatsmart möbelserie i samarbete med Sweco Architects och landskapsarkitekt Staffan Sundström.

Möbelserien, som går under namnet Sicura som betyder ”Säkerhet” på italienska, är en serie av fordonshinder som är tänkt att tillgodose marknadens behov av trafiksäkra, flexibla och estetiskt tilltalande möbler för en livfull och trygg stadsmiljö.

- De offentligarummen i våra städer har en viktig funktion i att erbjuda platser för umgänge på lika villkor oavsett vem du är. Med stora antal människor som ibland vistas i samma miljöer växer också behovet av att skydda dessa. Genom innovativa lösningar som till sin utformning och sin funktion skiljer sig från det tidigare ganska begränsade utbudet av fordonshinder har vi tillsammans med Benders skapat möbelserien Sicura, säger Staffan Sundström.

Staffan och hans kollegor på Sweco Architects såg en möjlighet till en mer flexibel och attraktiv lösning på behovet av att skapa båda trygga och grönskade stadsmiljöer och utvecklade en planteringslåda med en dold, kraftig kärna av betong.

Foto: Staffan Sundström, Sweco Architects AB

Framtidens fordonshinder

Den första produkten i Benders nya möbelserie för trafiksäkra vägar, gator och torg har fått namnet Sicura Planteringslåda och är ett fristående fordonshinder som är väl anpassat för utsatta stadsmiljöer. Möbeln är avsedd att kunna begränsa framkomligheten och tvinga fordon att sänka hastigheten medan den också möjliggör de kvaliteter i form av grönska som en planteringslåda erbjuder för en levande stadsmiljö.

Produkten är krocktestad via simulation enligt den nya standarden ISO22343-1:2023, som ersätter IWA 14 och PAS 68.

Benders innovativa utveckling av betongrecept, där det alternativa bindemedlet slagg ersätter 20% av det totala cementbehovet, minimerar också produktens totala klimatpåverkan.

Kärnan i möbeln är det tunga ingjutna betongfundamentet, som kombinerats med en ram av svenskt furu och ett hölje av utbytbara stålplåtar som pulverlackeras i valfri kulör enligt kundens önskemål. Planteringslådan kan dessutom levereras med ett bevattningssystem för enkelt underhåll av vald växtlighet.

- Möbeln finns sedan tidigare på sommargågator i Stockholms stad och Benders kommer i vår att leverera även till Göteborgs Stad. Det visar på det stora behov som produkten fyller, berättar Adam Bender, Försäljningschef Nord/Öst.

Ytterligare upplysningar:
Adam Bender, tel 010-888 00 08

Bild i toppen: Ett exempel av Sicura, i vit/svart-randig ytbehandling, som tagits fram för Stockholms stad. Fotograf - Sweco Architects

Till produktsidan: Betongmöbel Sicura — Benders