Nu utökar vi vårt sortiment av återbrukad svensk natursten

Benders Sverige, en av landets ledande producenter inom natursten tar ytterligare ett kliv mot en mer miljövänlig framtid och utökar sitt standardsortiment med fler produkter av svensk återbrukad natursten.

I takt med att samhällen expanderar och utvecklas ökar även kraven på ett alltmer hållbart byggande. Uppriven natursten är ett typexempel på en produkt som tidigare inte hanterats eller förvarats på rätt sätt trots att den är långt ifrån förbrukad.

Otrolig livslängd – håller genom generationer

– En naturstenprodukt har en otrolig livslängd och håller genom generationer om den hanteras rätt. Det betyder att de allra flesta stenar som rivs upp går att återanvändas igen. Det är en resurs som vi behöver ta väl hand om, säger Kristoffer Persson, Produktansvarig Natursten.

Benders återbrukade naturstensprodukter levereras tvättade och sorterade direkt ut till kund och förutom de självklara miljömässiga fördelarna, gällande exempelvis CO2-utsläpp, är det även ett utseende som efterfrågas.

Ett komplement till befintligt sortiment

–Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett naturstenssortiment där även svensk återbrukad natursten ingår som en standardartikel. För Benders är det ett naturligt steg i rätt riktning mot alltmer hållbara lösningar, säger Adam Bender, Försäljningschef Nord/Öst.

Benders ser en stabil framtid där sortimentet av återbrukad natursten tillsammans med efterfrågan förväntas att öka.

–Vi kan bland annat tillhandahålla 3000 + m i RF 2, RV 2 samt stor volym av smågatsten och storgatsten. Vi har redan sedan flera år sålt och lagerhållit denna typ av produkt. Då vi ser en ökad efterfrågan gör vi nu en satsning på att standardisera vår lagerhållning. Lagret är inte oändligt men vi tror att vi kan möta vår nuvarande efterfrågan med lagerförd kvantitet. Natursten är en produkt som står sig i generationer och som bara blir finare ju mer den används, avslutar Kristoffer.

För ytterligare produktinformation om artiklar och mängd på lager mejla natursten@benders.se