Modulgrund

Benders egentillverkade Modulgrund är en typgodkänd krypgrund/varmgrund för modulhus.

Bender Modulgrund är ett grundsystem som monteras enkelt till en färdig krypgrund/varmgrund. Grundsystemet är framtaget för hus tillverkat som moduler eller volymer, men fungerar även till platsbyggda hus med ett traditionellt bjälklag.

Bender Modulgrund är typgodkänd och certifierad av RISE (tidigare SP) vilket innebär att den uppfyller samtliga BBR:s krav gällande isolering, fukt- och radonsäkerhet.

Montering av Bender Modulgrund sker enkelt med våra prefabricerade betongelement som levereras måttanpassade till arbetsplatsen. De prefabricerade betongelementen har not och spånt vilket bidrar till ett snabbt och säkert montage.

Eftersom ingen platsgjutning krävs, sparas både tid och moment på arbetsplatsen. Huset går att lyfta på plats samma dag om så önskas eftersom det inte förekommer någon väntetid på att betongen skall torka och härda, vilket kortar byggtiden avsevärt.

Dokument Modulgrund

Avvikelserapport (PDF-dokument, 641 kB)

Drift och underhåll (PDF-dokument, 62 kB)

Egenkontroll (PDF-dokument, 218 kB)

Elinstallationer (PDF-dokument, 73 kB)

Kopplingsschema (PDF-dokument, 159 kB)

Materialspecifikation (PDF-dokument, 76 kB)

Monteringsanvisning (PDF-dokument, 336 kB)

Märkning av objekt, tillverkarförsäkran (PDF-dokument, 79 kB)

Mätprotokoll (PDF-dokument, 2 MB)

Teoriutbildning (PDF-dokument, 130 kB)

Utbildning av grundentreprenörer (PDF-dokument, 748 kB)

Beställningsformulär (PDF-dokument, 315 kB)