Anlägga med marksten, plattor och murar

Det är både vackert och praktiskt med sten i trädgården. Marksten och plattor i betong är dessutom lätta att lägga och finns i många storlekar och färger så att du enkelt kan skapa din personliga miljö. Slarva inte med underarbetet vid läggning, det är beläggningens viktigaste moment för ett lyckat slutresultat.

Att välja bland det stora utbudet av marksten och plattor är ibland enkelt och vid andra tillfällen desto svårare. Form, storlek och färg samt pris och kombinationsmöjligheter är exempel på faktorer som spelar stor roll när man väljer. På Benders rekommenderar vi att du tar hänsyn till funktion, eget tycke och smak samt till husets fasad och övrig närmiljö när du gör ditt val, för att din beläggning ska bli så bra som möjligt.

När du ska lägga marksten och plattor bör du börja med att beräkna hur stor plats som ska stensättas. En entrégång bör exempelvis vara så bred att två människor kan mötas och en garageuppfart så bred att en bil med öppna dörrar får plats.

Tänk på att underarbetet är beläggningens viktigaste moment. Det kan vara ett tungt jobb att på egen hand gräva ur och fylla upp med bergskross och sättsand. En markanläggare kan både hjälpa till med hela eller delar av arbetet om du önskar - exempelvi kan markanläggaren hjälpa till med underarbetet och att du själv tar vid när stenen ska läggas. Önskar du göra hela arbetet själv beskriver vi nedan steg för steg hur läggningen går till.

När din trädgårdsgång, garageuppfart eller annan stensättning är klar tänk också på att applicera fogsanden ordentligt. Fogsand hjälper både till att minimera risken för ogräs och ökar ytans hållbarhet.

Såhär lägger du marksten och plattor

Steg 1) Mät upp och markera ytan som skall läggas. Spänn snören utmed ytterkanterna och längs beläggningens sluthöjd. Tänk på att markstenen/plattorna skall ligga med fall ca 20mm/meter.

Steg 2) Gräv ut ca 250 mm för trädgärdsgång eller uteplats och ca 350 mm för garageuppfart. Läs mer om dimensionering av överbyggnader hos Svensk Markbetong.

Steg 3) Lägg ut Bender fiberduk i botten. Fiberduken förhindrar att underliggande material blandas med bärlagret.

Steg 4) Fyll upp med Bender bärlager 0-32 mm av bergskross. Komprimera sedan väl med en vibratorplatta. Bärlagrets yta skall vara jämn, väl packad och ligga med samma lutning som den färdiga ytan. Avståndet upp till färdiga ytan skall nu vara 30 mm för sättmaterialet plus markstenens/plattans tjocklek.

Steg 5) Lägg ut ett 30 mm jämntjockt lager av sättmaterialet och kör över ytan en gång till med vibratorplatta. Sättmaterialet kan vara ett krossat material, exempelvis Bender stenflis, som har en kontinuerlig gradering 2-5 mm. Placera ut avdragsbanor (t ex 2-3 m långa järnrör elle träreglar) och justera till rätt nivå och lutning. Avdragsbanorna översida skall nu ligga i nivå med markstenens/plattornas undersida. Drag av överflödigt material med en rätskiva. Lyft sedan bort avdragsbanorna och fyll spåren.

Steg 6) Lägg ut markstenen/plattorna i förband eller annat mönster. Arbeta vidare från den färdiglagda ytan. Om kapningar behöver göras skall minst en tredjedel av stenen/plattan vara kvar. Vid behov av kortare stenar/plattor kapas istället två stycken. För att få en stabil avslutning eller kant på ytan, använd Bender kantsäkring, en hel sten eller platta. På tungt belastade ytor används nedgrävbara kantstöd som med fördel sätts i betong.

Steg 7) Fyll fogarna noggrant med Bender fogsand 0-2 mm eller annat fogmaterial.

Steg 8) Om den färdiglagda ytan packas lätt med vibratorplatta ska ett lager med sand påföras så att beläggningen ej skadas.

Steg 9) Efterfyll alla fogar och sopa rent.

Steg 10) Marksten, murblock och plattor är produkter hämtade ur naturen. Variationer i färg och ytstruktur samt naturliga utfällningar från ett parti till ett annat kan förekomma och ger produkten dess unika och livfulla utseende. Undvik tvära färgskarvar genom att ploacka sten ur flera pallar samtidigt, stapel för stapel och ej lager för lager, för ett lyckat slutresultat.

Tänk på!
Produktmåttens variation tas upp i fogen, vilket enkelt görs när produkten läggs utan betongkontakt. Fogbredden behöver ibland anpassas för att ta upp toleranser i produktmått som kan uppstå vid tillverkning av produkten. Framförallt gäller detta fogar där markstenar eller plattor med olika byggmått kombineras i föreskrivna mönster samt vid markanläggning av moduler. Det mindre måttet anpassas till det större och inte tvärt om. Utläggning av provskift rekommenderas i dessa fall för att säkerställa mönsterpassning och fogbredd.

Murar

Du kan även bygga din mur själv. När det gäller murbyggnationer har vi ett stort urval, från stödmurar till fristående murar. Precis som vid markstensläggning är underarbetet helt avgörande för att muren ska stå stadigt i många år samt vara rak och fin. Gäller det dessutom murbyggnation av stödmur är det också viktigt med rätt bakfyllnadsmaterial.

På bilden nedan visas en bild i genomskärning av Bender Megastone, hämtad från vår monteringsanvisning. På respektive murs produktsida, på vår webbplats, finner du en utförlig monteringsanvisning.

Läs om vårt marksortiment för komplett utbud av marksten, plattor och murar.