Bender Star X fasad

Extra stark

Star X är en utveckling av vår Starplatta där fiberarmering skapar en extra stark platta med låg vikt. Betongen är extra tät och homogen som ger plattan en klarare färg.

Färg

  • Grå

Dränerande marksten för klimatet

Pågående klimatförändringar skapar utmaningar för ett samhälle i utveckling. Genom att bygga dränerande markstensbeläggningar minskar vi risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet, samtidigt som vi gör miljön en stor tjänst.

Läs mer