Spikma Mittstöd

Spikma Mittstöd

Spikma Mittstöd är ett självklart val för att avgränsa parkeringar och lagerytor eller som filmarkering vid terminaler. Tack vare den dränerade konstruktionen i stöden undviks vattensamlingar på fel ställen. Mjuka avslutningar finns, liksom stöd med hål för reflexstolpe eller 2-tums rör för skyltmarkering.

Färg

  • Grå

Spikmametoden

Det spikade betongkantstödet togs fram i slutet av 1960-talet och har sedan dess tillverkats och utvecklats av SPIKMA och Benders. Behovet av ett förtillverkat kantstöd växte fram i takt med den ökande biltrafiken och problemen som följde med den. Man behövde en enkel produkt som gick snabbt att lägga och hade låga underhållskostnader.

Läs mer