• KVD - Kvalitāte, Vide, Darba vide

    Visas KVD (kvalitāte, vide un darba vide) iniciatīvas ir integrētas mūsu ikdienas darbā. Tās ir arī sīki izklāstītas uzņēmuma vadības sistēmā. Mūsu KVD iniciatīvas ir balstītas uz sistemātisku vadību, lai samazinātu kļūdu risku, arodslimības, nelaimes gadījumus un lai radītu pareizos apstākļus nepārtrauktai darbības uzlabošanai.

Vide un darba vide

Mūsu darbības prioritātes ir vide un darba vide. Tās ir mūsu ikdienas darba sastāvdaļas. Mums ir vides sertifikāts (ISO 14001). Abās šajās jomās tiek īstenotas nepārtrauktas uzlabošanas iniciatīvas. Izmantojot ciešu sadarbību starp mums pieejamajām iekārtām un mūsu "kvalitātes, vides un darba vides nodaļu", mēs sistemātiski cenšamies pastāvīgi pilnveidot mūsu uzņēmuma darbību.

Izmantojot riska novērtējumus, drošības patruļas, ziņojumu sniegšanu un dialogus mūsu ēkās, mēs izvērtējam fizisko un psihosociālo darba vidi. Mērķis ir izveidot pēc iespējas patīkamāku un drošāku darba vietu. Lai saglabātu nozares līderpozīcijas, mēs arī piedalāmies dažādos attīstības projektos kopā ar pētniecības institūtiem.

Pirms lēmumu īstenošanas, tie tiek rūpīgi izvērtēti, ņemot vērā paredzamo ietekmi uz vidi. Gan lielās, gan mazās lietās mūsu rūpes par vidi ir mūsu ikdienas sastāvdaļa. Mūsu viedoklis par ilgtermiņa ilgtspējību izpaužas daudzos veidos- kā piemēram: izejvielu iegūšanā un produktu ražošanā pēc iespējas tuvāk gala patērētājam, materiālu pārstrādē, siltuma ražošanā un daudzmiljonu ieguldījumos videi draudzīgos loģistikas risinājumos (piemēram, pašu vilcienos).

Mēs apzināmies, ka mūsu uzņēmuma darbības ietekmē vidi. Tāpēc mēs sistemātiski strādājam, papildus citām lietām,  attīstot vides mērķus un attīstības projektus, lai samazinātu negatīvo ietekmi. Vides jautājumi tiek risināti kopā ar mūsu piegādātājiem un biznesa partneriem. Tādējādi mēs nodrošinām kvalitatīvus produktus, kam ir ilgs kalpošanas laiks un vismazākā iespējamā negatīvā ietekme visā to dzīves ciklā.

Kvalitāte

Mūsu produkti ir ražoti un pārbaudīti saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem. Katrs darbinieks dod ieguldījumu kvalitātes uzlabošanā un klientu apmierinātības veicināšanā. Viss mūsu darbs ir balstīts uz: darīt darbus pareizi jau no paša sākuma, cīnīties ar trūkumiem tiklīdz tie parādās.

Izejmateriāli

Cements, smilts, grants, granīts un ūdens ir galvenās mūsu produktu sastāvdaļas. Mūsu cements galvenokārt nāk no uzņēmuma Cementa, kas ir viens no pasaules lielākajiem ražotājiem un uzņēmums, kam liela prioritāte ir ilgtspējība. Ar uzņēmumu Cementa mēs strādājam jau kopš brīža, kad sākām ražošanu – no 1960. gada! Lai saīsinātu loģistiku, mūsu smilts, grants un granīts tiek iegūti tuvākajos karjeros. Ūdens priekš mūsu ražošanas iekārtām galvenokārt nāk no mūsu pašu akām. Pārpalikuma materiāli un ūdens tiek atkārtoti izmantoti ražošanā.

Sertifikācijas un ietekmes uz vidi novērtējuma sistēmas

1999. gadā Benders kļuva par pirmo Zviedrijas ražotāju kas ieguva vides sertifikāciju (ISO 14001) jumta dakstiņu ražotnei. Mūsu produkti ir reģistrēti un novērtēti vides jomā saskaņā ar Zviedrijas sistēmām, piemēram, BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus un Svanen.

Benders Byggsystem AB ir kvalitātes, vides un darba vides sertifikācija (attiecīgi ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001). Benders produkti ir reģistrēti un atbilstoši videi novērtēti Byggvarubedömningen, SundaHus un Svanen sistēmās. Mums ir liela pieredze ar projektiem, kuriem jābūt sertificētiem (piemēram, LEED, BREEAM, Svanen un Miljöbyggnad).

Eko līnija

Daudzi mūsu produkti ir pieejami kā Eko līnijas varianti. Tiem ir titāna dioksīda piedevas, kas visā produkta dzīves laikā pārvērš kaitīgos slāpekļa oksīdus gaisā nekaitīgā nitrātā

Krāsas

Lai nodrošinātu optimālus vides aizsardzības pasākumus, mēs paši ražojam visas mūsu krāsvielas.

Klimata lēciens

Benders piedalās Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras iniciatīvā "Klimata lēciens". Tās mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas Zviedrijā. Lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, piemēram, mūsu Strängnäs objekts ir mainījis savu apkures iekārtu uz boileriem, kas ir kurināmi ar koka granulām nevis ar eļļu.

Pārstrāde

Benders pārstrādes programmas aptver visu no papīra līdz smalcinātā betona izstrādājumiem.

Ētikas prasības

Benders lielu nozīmi piešķir tam, lai nodrošinātu, ka mūsu piegādātāji (gan izejvielas, gan komerciālās preces) ievēro mūsu rīcības kodeksu, strādā ētiski pareizi un ievēro starptautiskās cilvēktiesību konvencijas.

Materiālu garantija

Visi mūsu produkti ir augstas kvalitātes, kas izturīgi daudzus gadus dažādos laikapstākļos. Benders ražotajiem būvizstrādājumiem ir pilna 10 gadu garantija.

Jumta garantija

Ja jūs iegādājaties betona dakstiņu jumtu ar oriģinālajiem aksesuāriem no Benders, jūs arī saņemat 30 gadu garantiju, kas sedz stiprību, ūdensnecaurlaidību un izturību pret salu.

Ilgtspējības pārskats

Benders ziņojumā par ilgtspējību varat lasīt vairāk par to, kā mēs strādājam ar sociālo, ekoloģisko un ekonomisko ilgtspēju.

CE marķējums

Mūsu CE marķējuma dokumenti pieejami mūsu dokumentu sadaļā.