Vilka färger finns SunWave i?

Panelerna finns i svart och passar bäst med Candor svart eller Brilliant skiffer.