Var ligger kontakterna?

Kontakterna ligger under pannorna i raden ovanför.