Vad händer om panelen blir skuggad under dagen?

Inte så mycket. Varje panel består av 20 celler – blir 1 cell skuggad så sänks effekten i panelen med 1/20-del. Övriga paneler i slingan påverkas ej.