Vad består CIGS-cellerna av?

Koppar, indium, gallium och selen.