Vad behövs det för taklutning?

Det behövs minst 18 graders taklutning då panelerna behöver ett läktavstånd på minst 335 mm.