Vad är det för garantier på SunWave?

Det är 5 års produktgaranti, samt en effektgaranti där panelerna skall producera minst 90% av den installerade effekten de första 10 åren och minst 80% av den installerade effekten år 10–25.