Om jag själv vill räkna på hur många paneler som går åt, hur räknar jag?

Varje panel har en byggyta på 5 takpannor i bredd, dvs 150 cm. Räkna antalet Bender 2-kupiga Palematakpannor du har i raden, minus eventuella takpannor i ytterkant som täcks av vindskiveplåt, dela med 5 och avrunda nedåt. När du vet hur många paneler det får plats med per rad så kan du multiplicera med antalet rader ni skall lägga paneler på.

Exempel: Har du 33 pannor på bredden efter att eventuella pannor täckta av vindskiveplåt är borträknade, så delar du 33/5=6,6 vilket avrundat nedåt blir 6 SunWave-paneler i pannraden. Om taket totalt har 18 rader takpannor så räknar du bort den översta raden mot nocken och multiplicerar då 17x6=102. På denna del av taket får det alltså plats med 102 paneler, dvs 5,61 kWp.