Kan jag själv installera SunWave?

Montering av Benders SunWave samt tillhörande elinstallation bör göras av ett elinstallationsföretag med verksamhetstypen elproduktionsanläggningar, som finns i Elsäkerhetsverkets offentliga register.