Kan jag installera SunWave på ett befintligt tak?

Ja, så länge det är Benders 2-kupiga Palemapannor och att ni planerar att det befintliga taket skall ligga minst 25 år.