Kan jag gå på taket med SunWave installerat?

Ja det kan du, men vi rekommenderar att det undviks på grund av halkrisken.