Kan jag få solcellsstöd för att installera SunWave?

Ja, för mer info se Energimyndighetens hemsida.