Kan jag använda ROT för installation av solpanel SunWave?

Ja, men du kan inte kombinera ROT med solcellsstödet.