Innehåller panelerna några konfliktmineraler?

Nej!