Hur många Watt är det per m2?

Ca. 110 Watt/m2, men det beror på vad man har för läktavstånd.