Hur kopplar man SunWave?

SunWave seriekopplas med medföljande kontakter i en serie, minst 20 och max 70 paneler. Vill man ha fler paneler än 70 stycken så kopplar man flera serier.