Alfa Lamelloljeavskiljare för dagvatten

Modell Alfa Lamelloljeavskiljare för dagvatten
Art.nr LOA1200
Längd Ø1200-400PVC
Höjd
Antal st/pall

Alfa lamelloljeavskiljare m sf ø1200-400PVC

 • Vikt kg/st 4200
 • Familj QN
 • Färg Grå
 • Övrigt Lamelloljeavskiljare klass I och klass II enligt SS-EN858, kombinerad med sand och slamavskiljare. Uppbyggd av betongdelar och inredning av rostfritt stål. Den har inbyggd bypass-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja och slam som redan avskilts. Reningsgraden vid klass I är 99,88 % och 97,65 % vid klass II. Oljenivålarm ingår. Tillbehör: Slamnivålarm. För LOA2500, kontakta kundtjänst.
Modell Alfa Lamelloljeavskiljare för dagvatten
Art.nr LOA1500
Längd 1500
Höjd
Antal st/pall

Alfa lamelloljeavskiljare m sf ø1500

 • Vikt kg/st 8500
 • Familj QN
 • Färg Grå
 • Övrigt Lamelloljeavskiljare klass I och klass II enligt SS-EN858, kombinerad med sand och slamavskiljare. Uppbyggd av betongdelar och inredning av rostfritt stål. Den har inbyggd bypass-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja och slam som redan avskilts. Reningsgraden vid klass I är 99,88 % och 97,65 % vid klass II. Oljenivålarm ingår. Tillbehör: Slamnivålarm. För LOA2500, kontakta kundtjänst.
Modell Alfa Lamelloljeavskiljare för dagvatten
Art.nr LOA2000
Längd 2000
Höjd
Antal st/pall

Alfa lamelloljeavskiljare m sf ø2000

 • Familj QN
 • Färg Grå
 • Övrigt Lamelloljeavskiljare klass I och klass II enligt SS-EN858, kombinerad med sand och slamavskiljare. Uppbyggd av betongdelar och inredning av rostfritt stål. Den har inbyggd bypass-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja och slam som redan avskilts. Reningsgraden vid klass I är 99,88 % och 97,65 % vid klass II. Oljenivålarm ingår. Tillbehör: Slamnivålarm. För LOA2500, kontakta kundtjänst.
Modell Alfa Lamelloljeavskiljare för dagvatten
Art.nr LOA2800
Längd 2800
Höjd
Antal st/pall

Alfa lamelloljeavskiljare med sandfång ø2800 4 delar

 • Familj QN
 • Färg Grå
 • Övrigt Lamelloljeavskiljare klass I och klass II enligt SS-EN858, kombinerad med sand och slamavskiljare. Uppbyggd av betongdelar och inredning av rostfritt stål. Den har inbyggd bypass-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja och slam som redan avskilts. Reningsgraden vid klass I är 99,88 % och 97,65 % vid klass II. Oljenivålarm ingår. Tillbehör: Slamnivålarm. För LOA2500, kontakta kundtjänst.