Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten

Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA1011
Längd Ø1000-110
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø1000-110

 • Vikt kg/st 1700
 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA1016
Längd Ø1000-160
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø1000-160

 • Vikt kg/st 1700
 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA1211
Längd Ø1200-110
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø1200-110

 • Vikt kg/st 1900
 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA1216
Längd Ø1200-160
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø1200-160

 • Vikt kg/st 1900
 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA1511
Längd Ø1500-110
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø1500-110

 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA1516
Längd Ø1500-160
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø1500-160

 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA1520
Längd Ø1500-200
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø1500-200

 • Vikt kg/st 5100
 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA2016
Längd Ø2000-160
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø2000-160

 • Vikt kg/st 7800
 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA2020
Längd Ø2000-200
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø2000-200

 • Vikt kg/st 7800
 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA2025
Längd Ø2000-250
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø2000-250

 • Vikt kg/st 7800
 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA2816
Längd Ø2800-160
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø2800-160

 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA2820
Längd Ø2800-200
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø2800-200

 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.
Modell Alfa Sand- och slamavskiljare för spill- och dagvatten
Art.nr SA2825
Längd Ø2800-250
Höjd
Antal st/pall

Alfa Sand och slamavskiljare ø2800-250

 • Vikt kg/st 12800
 • Familj QL
 • Färg Grå
 • Övrigt Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten, används som försteg till fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. Finns även i utförande med bypass-utlopp och är då endast avsedd som försteg till oljeavskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljarna består av en bottendel av betong i ett stycke med MG-fog. Skärmar av rostfritt stål.