Kryssnock lutande Carisma

Betongtillbehör

Kryssnock lutande Carisma används där fyra lutande nockar möts på ditt Carsima-tak. Längst ner på den lutande nockraden använder du Börjannock Carisma (C315xx) för en snygg och funktionell lösning.

Färg

  • Granit - Benderit
  • Tegelröd - Benderit
  • Mellangrå - Benderit
  • Skiffer - Brilliant
  • Grafit - Obehandlad

Betongpannor eller lertegel?

Taket är husets femte fasad och har stor betydelse för bostadens utseende och helhetsintryck. Benders säljer både betongtakpannor och lertegelpannor. Vilken man väljer är en smaksak och avgörs till stor del av hur huset ser ut. I det växande utbudet av takpannor gäller det för dig att välja rätt. Men vad passar var?

Läs mer